Home - Xã Vĩnh Tú - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
Chuyển đổi số
Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Tham gia vào môi trường số có nghĩa là mỗi người dân sẽ có cả danh tính trong thế giới thực và trong thế giới số. Mỗi người sẽ cùng lúc sống...

Xem tiếp
Mô hình hay, cách làm tốt
Xây dựng nông thôn mới
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH