Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Tú - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Hồ Xá, Vĩnh Tú: Tổ chức kí cam kết thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  20:42, Chủ Nhật, 17-7-2022

Thực hiện kế hoạch số 34 /KH-UBND huyện Vĩnh Linh về thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, ngày 20/3/2019, UBND thị trấn Hồ Xá và xã Vĩnh Tú đã tổ chức lễ kí cam kết thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

 

Tại thị trấn Hồ Xá, 10 hộ gia đã tham gia ký cam kết thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Đây là những hộ gia đình tiêu biểu, được lựa chọn đại diện cho các nhóm gia đình trẻ, trung niên, cao tuổi và đại diện cho các nhóm nghề nghiệp khác nhau tiên phong thực hiện bộ tiêu chí. Khi tham gia kí cam kết Bộ tiêu chí các gia đình sẽ cùng nhau thực hiện những tiêu chí ứng xử chuẩn mực trong gia đình bao gồm: tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ. Trong đó tiêu chí ứng xử giữa vợ chồng là chung thủy, nghĩa tình; giữa cha mẹ với con cái, ông bà với cháu là gương mẫu, yêu thương; giữa con cái với cha mẹ và cháu với ông bà là hiếu thảo, lễ phép.

Việc kí cam kết thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nhân dịp này, UBND thị trấn Hồ Xá đã tặng quà cho các hộ gia đình tham gia ký cam kết thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” và trao 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Phát biểu tại thị trấn Hồ Xá và xã Vĩnh Tú, đồng chí Nguyễn Thị Khởi - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “Thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình chính là chìa khóa để nâng cao nhận thức về xây dựng, tăng cường trách nhiệm của cá nhân, xã hội đối với việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. Đồng thời phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Dó đó việc triển thức hiện thí điểm sẽ được tổ chức đánh giá, so sánh kết quả sau một năm thực hiện để từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra toàn huyện”.

CÁC TIN KHÁC
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH