Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Tú - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Tú đổi mới phát triển nông nghiệp


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  20:43, Chủ Nhật, 17-7-2022

Xác định nông nghiệp là một trong những thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, xã Vĩnh Tú đã có nhiều chương trình, hành động nhằm tìm ra các hướng đi mới để phát triển và nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp.

 

Xã Vĩnh Tú đã tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, tiếp tục thực hiện các mô hình cải tạo vườn tạo, trồng và chăm sóc các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao trên vùng đất đỏ. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn xã đã trồng mới được 10,4 ha hồ tiêu; chuyển đổi được 3 ha đất cát vàng sang trồng ném, tiến hành trồng 5 ha dứa nguyên liệu. Trên các vùng đất cát tập trung canh tác các loại cây ngắn ngày như dưa, lạc ngô và các loại rau sạch. Đặc biệt với diện tích lớn đất cát bạc màu đã được khai thác trồng cây lâm nghiệp mang lại thu nhập cao.

Bên cạnh đó, xã cũng đã tiến hành mở rộng các mô hình trang trại xa khu dân cư, nuôi cá nước ngọt. Các ngành nghề dịch vụ được đầu tư phát triển đúng hướng. Tính đến nay, toàn xã có 233 có sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,6 triệu đồng, năm 2017, đạt 31,1 triệu đồng tăng 8,5 triệu đồng so với năm 2015. Tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 là 43 hộ chiếm 4,27% , giảm13 hộ so với cùng kì năm trước.

Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong thời gian tới xã Vĩnh Tú sẽ đưa ra nhiều giải pháp nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, phát triển các mô hình hợp tác. Ðổi mới và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, gắn với việc dồn thửa, mở rộng và cải tạo đất nông nghiệp. Tiếp tục phát triển mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi hộ gia đình. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; đa dạng hóa các loại hình đào tạo phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã.

CÁC TIN KHÁC
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH