Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Tú - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Nhận hỗ trợ và cấp phát cây phân tán


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:16, Thứ Hai, 17-10-2022

Ngày 06/10/2022, UBND xã Vĩnh Tú được sự hỗ trợ của Dự án trồng rừng phân tán FMCR của tỉnh Quảng Trị cấp cho xã 1.000 cây Sao xanh; 120 cây Lát hoa; Cọc chống 3.000 cái và 2.240 kg phân bón lót. Đ/c Trần Văn Thái - Phó CT UBND xã và đ/c Nguyễn Văn Tâm - Cán bộ địa chính Nông nghiệp, nhận và cấp phát kịp thời cho thôn, để bà con khẩn trương trồng vào ngày có thời tiết thuận lợi.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Nguồn: Văn phòng

CÁC TIN KHÁC
 

 
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH