Mô hình hay, cách làm tốt - Xã Vĩnh Tú - Vĩnh Linh

Mô hình hay, cách làm tốt
Ủy ban mặt trận TQVN xã Vĩnh Tú tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái - kết nối yêu thương”

Ủy ban mặt trận TQVN xã Vĩnh Tú tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái - kết nối yêu thương”

TRAO QUÀ CHO HỘ NGHÈO, HỘ KHÓ KHĂN TẾT QUÝ MÃO 2023

TRAO QUÀ CHO HỘ NGHÈO, HỘ KHÓ KHĂN TẾT QUÝ MÃO 2023

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ VĨNH TÚ TỔ CHỨC TRAO QUÀ QUÝ IV/2022

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ VĨNH TÚ TỔ CHỨC TRAO QUÀ QUÝ IV/2022

Truyền thông CSSK sinh sản cho trẻ em gái vị thành niên

Truyền thông CSSK sinh sản cho trẻ em gái vị thành niên

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỔ CHỨC TRAO QUỸ BẢO TRỢ QUÝ 3/2022

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỔ CHỨC TRAO QUỸ BẢO TRỢ QUÝ 3/2022

Hỗ trợ BHYT, nhà vệ sinh, lợn giống cho phụ nữ nghèo

Hỗ trợ BHYT, nhà vệ sinh, lợn giống cho phụ nữ nghèo

UBMTTQVN - HỘI NÔNG DÂN - HỘI PHỤ NỮ - CỰU CHIẾN BINH - ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI CHỬ THẬP ĐỎ XÃ VĨNH TÚ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID...

UBMTTQVN - HỘI NÔNG DÂN - HỘI PHỤ NỮ - CỰU CHIẾN BINH - ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI CHỬ THẬP ĐỎ XÃ VĨNH TÚ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID...

Đoàn Thanh niên xã ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

Đoàn Thanh niên xã ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

Nữ cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu

Nữ cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu

Ghi nhận về một chi hội phụ nữ vững mạnh

Ghi nhận về một chi hội phụ nữ vững mạnh

 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH