Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Tú - Vĩnh Linh

Văn bản UBND xã

Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:22, Thứ Hai, 12-9-2022

 

Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021

CÁC TIN KHÁC
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH