Chuyển đổi số - Xã Vĩnh Tú - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số
Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?

Hướng dẫn đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử - VNEID

Hướng dẫn đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử - VNEID

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Tin đã đưa
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH