Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Tú - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2023, nâng cao các chỉ số CCHC năm 2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  16:17, Thứ Hai, 29-1-2024

Căn cứ Quyết định số 4006/TB-HĐTĐ ngày 29/12/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023.

 

Năm 2023, chỉ số CCHC của UBND xã Vĩnh Tú xếp thứ 8/18 xã, thị trấn (trong đó điểm tự đánh giá: 96,10; điểm thẩm định: 90,24; điểm thưởng:01; tổng điểm đạt được: 91,24). Như vậy so với năm 2022, năm 2023 chỉ số cải cách hành chính xã tụt 2 bậc (năm 2022 chỉ số đạt 87,65, xếp thứ 6/18 xã, thị trấn). Sau khi rà soát, tổng số điểm năm 2023 bị trừ là 9,76 điểm ở nhiều tiêu chí thành phần.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2023, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã trong năm 2024, UBND xã Vĩnh Tú yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, Bộ phận TN&TKQ xã, các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Nội dung cụ thể xem tại đây

CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Vĩnh Tú năm 2024 (23/01/2024)
UBND xã Vĩnh Tú Niêm yết, công khai mức thu phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã (10/01/2024)
Danh mục đường dẫn liên kết các video hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến (05/01/2024)
Hướng dẫn đồng bộ và liên kết tài khoản DVC quốc gia với tài khoản VNeID Bộ Công an (05/01/2024)
Thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng (29/12/2023)
Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân (17/11/2023)
Tổ chức Triển khai phổ biến Luật thực hiện dân chủ cơ sở và Luật Phòng chống bạo lực gia đình đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Tú (03/11/2023)
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn xã (03/11/2023)
Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (02/11/2023)
Hướng dẫn đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử - VNEID (26/10/2023)
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH